Danıştay İDDK’dan öğretim üyesi kadrolarına dönüşle ilgili önemli karar!

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60-b maddesinde yer alan; “Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.” hükmü uyarınca üniversitelerinden kendi istekleri ile ayrılan öğretim üyelerinin eski yükseköğretim kurumlarına dönme hakkı bulunmaktadır.

Bu konuyla ilgili olarak bölge idare mahkemesine yansıyan durumlarda üniversitelerin bu konuda takdir hakkı bulunduğuna ya da “kadro koşulu aranmaksızın” ifadesinden üniversitelerin doğrudan atama yapma durumunda olduğuna dair farklı kararlar alınmaktaydı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise bu konuda yaptığı değerlendirmede; “İdareye madde kapsamındaki her kişiyi göreve alma zorunluluğunun yüklenmesi, hizmetin gereğinden fazla kişiyle görülmesi sonucunu doğurur ki, bunun da kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olmayacağı kabul edilmelidir. Bununla birlikte; ilgililerin atanmak istedikleri alanda hizmetlerine ihtiyaç bulunması halinde kadro koşulu aranmayacağı şeklinde değerlendirilmesinin kamu hizmetinin etkin ve verimli yürütülmesine uygun olacağı yadsınamaz.” ifadesi yer almıştır.

Bu kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca yapılan dönüş taleplerinde üniversitelerin kamu yararı ve hizmet gerekleri yapacağı değerlendirme sonrası ilgililerin atanma istekleri değerlendirilerek karar verilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x